Algemene voorwaarden Flexplekken De Rijnpoort b.v.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de gebruiker van www.rijnpoortkatwijk.nl . Leest u deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig voordat u gebruikt maakt van deze website. Door naar www.rijnpoortkatwijk.nl te gaan, erdoorheen te scrollen en te bladeren, het te gebruiken en/of een boeking te plaatsen, erkent en stemt u ermee in dat u de onderstaande Algemene Voorwaarden en privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en er mee akkoord gaat. Kantoren en bedrijvencentrum de Rijnpoort b.v. (de Rijnpoort b.v.) behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. De Rijnpoort b.v.  raadt u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden terug te vinden onderaan de website www.rijnpoortkatwijk.nl.

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De Rijnpoort b.v.: Dit is de onderneming waar gebruikers online een flexwerkplek of vergaderruimte cq. trainingsruimte kunnen boeken en kunnen afrekenen via www.rijnpoortkatwijk.nl.

Gebruiker: Een gebruiker is een persoon die de website www.rijnpoortkatwijk.nl bezoekt, en / of een ruimte boekt via genoemde website. Gebruikers worden ook wel aangeduid als ‘derden’.

Flexplek: Een flexplek is een reeds ingerichte werkplek in kantoren en bedrijvencentrum De Rijnpoort b.v  waar ten minste een bureau, (bureau)stoel en internet aanwezig zijn. Vergaderzalen en flexkantoren worden in deze Algemene Voorwaarden ook tot de benaming flexplek gerekend.

Boeking: Een boeking is de reservering en de betaling van een flexplek via www.rijnpoortkatwijk.nl Een boeking wordt bevestigd na betaling door een bevestigingsemail gestuurd door www.rijnpoortkatwijk.nl

De website: De website geplaatst onder de url www.rijnpoortkatwijk.nl

Boekingsdag: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur zoals die wordt weergegeven in de boekingskalender op de website

Gebruik website Wanneer u een boeking plaatst via www.rijnpoortkatwijk.nl dan gaat u een transactie aan met kantoren en bedrijvencentrum de Rijnpoort b.v. U garandeert juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. Misbruik van de boekingsfaciliteiten van deze website kan ertoe leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. D Rijnpoort b.v. houdt zich het recht voor om boekingen met onvolledige, twijfelachtige of ogenschijnlijk verkeerde gegevens van de boekende niet te accepteren. De Rijnpoort b.v. accepteert slechts boekingen die vooraf zijn betaald via de website dit kan eventueel bij voldoende ruimte ook ter plaatse. De Rijnpoort b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet bereikbaar zijn of het niet werken van de website of een deel of delen van de website. In het geval van onbereikbaarheid of niet werken van de website of een deel of delen van de website, zal De Rijnpoort b.v. er alles aan doen om de website binnen een redelijke termijn weer bereikbaar en/of werkend te maken.

 

 

Tarieven en beschikbaarheid Alle tarieven die op www.rijnpoortkatwijk.nl zijn weergegeven zijn exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. De Rijnpoort b.v. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van misverstanden, overboekingen of foutieve boekingen.

Geen reserverings-, administratie- en/ of boekingskosten De Rijnpoort b.v. rekent geen reserverings-, administratie en/of boekingskosten bovenop de tarieven. Het annuleren van een boeking is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een boeking om te zetten naar een andere datum. Dit gaat in overleg en kan telefonisch via telefoonnr. 071-4025633 waarna per e-mail zal worden bevestigd. Het verzetten van een boeking is slechts eenmaal mogelijk op minimaal 1 boekingsdag voor de geboekte datum.

Aansprakelijkheid De Rijnpoort b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, welke kan voortvloeien uit het gebruik van haar diensten door u of uw onderneming.

Betaling Een boeking op de website moet u direct online betalen, hierna krijgt u via www.rijnpoortkatwijk.nl een bevestiging van betaling en boeking.

Zwarte lijst en klachten De Rijnpoort b.v. houdt een zwarte lijst bij van gebruikers die onfatsoenlijk en/ of onbehoorlijk gedrag vertonen bij flexplek aanbieders of die klachten veroorzaken. Onze huisregels vind u op onze website en in de ruimten die voor flexplekken worden ingezet. Bij iedere klacht die door De Rijnpoort b.v. als gegrond wordt beschouwd, krijgt de betreffende gebruiker een officiële waarschuwing per email. Na de derde officiële waarschuwing wordt de betreffende gebruiker op de zwarte lijst geplaatst en kan deze persoon voor onbepaalde tijd geen boekingen meer plaatsen. Onder onfatsoenlijk en/ of onbehoorlijk gedrag wordt onder anderen verstaan het herhaaldelijk negeren van verzoeken van medewerkers, het opzettelijk kapot of onbruikbaar maken van andermans eigendommen, het herhaaldelijk storen van derden waardoor zij hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en het niet naleven van de huisregels van de Rijnpoort b.v..

Privacy De Rijnpoort b.v. respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zeer zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die op www.rijnpoortkatwijk.nl worden achtergelaten. Bij het boeken van een flexplek wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om uw boeking te plaatsen, te verwerken en af te ronden. De Rijnpoort b.v. zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen, anders dan derden die betrokken zijn bij het boeken van een flexplek.

Disclaimer Informatie die u op www.rijnpoortkatwijk.nl aantreft, zoals informatie over beschikbaarheid, tarieven, beschrijvingen, faciliteiten en afbeeldingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Hierom kunt u aan de weergegeven informatie geen rechten ontlenen.

Toepasselijk recht Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of onze diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden onderkent de gebruiker dat De Rijnpoort b.v. niet aansprakelijk is voor de kwaliteit van de flexplekken, zoals de kwaliteit van bureaus, bureaustoelen, internet(verbinding) en van alle andere faciliteiten en diensten.

 

Wijzigingen De Rijnpoort b.v. behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.rijnpoortkatwijk.nl.

Adresgegevens

Kantoren en Bedrijvencentrum b.v. Bezoekadres: Bedrijventerrein 't Heen Ambachtsweg 33 2222AJ Katwijk aan Zee Postadres: Postbus 3111 2220CC Katwijk aan Zee Tel: 071-4025633 Email: info@rijnpoortkatwijk.nl
phone
(+31) 714025633

Zoeken binnen de website

Bedrijfsgegevens

K.v.K nr.: 28027782

Ons BTWnr. vind u terug op uw factuur.